Виробнича практика є складовою навчального процесу підготовки фахівців бакалаврського рівня. Виробнича практика студентів 4-го курсу проходить на підприємствах, в організаціях та установах, на робочих місцях підприємств, що потребують фахівців із напряму підготовки "Фінанси, банківська справа та страхування".

Мета практики полягає в тому, щоб студент закріпив і поглибив свої теоретичні знання і здобув навички з виконання виробничих функцій та типових завдань діяльності, якими повинен володіти бакалавр за напрямом підготовки "Фінанси, банківська справа та страхування".

У процесі проходження виробничої практики студент повинен ознайомитися зі структурою підприємства, організації чи установи (бази практики), організацією і методами роботи професіоналів за напрямом підготовки "Фінанси, банківська справа та страхування". Під час перебування на виробничій практиці практикант збирає матеріали для написання випускної роботи.

Практична підготовка студентів Сумського державного університету є обов'язковим компонентом магістерської програми і має на меті придбання професійних навичок і вмінь, що були набуті студентами під час навчання. Переддипломна практика є складовою навчального процесу підготовки майбутніх спеціалістів.

Переддипломна практика студентів останнього курсу проходить на підприємствах, в організаціях та установах на робочих місцях.

Студенти кафедри проходять виробничу та переддипломну практику у самих різних організаціях та підприємствах, таких як: Державна податкова інспекція в м. Сумах ГУ ДФС у Сумській області, Держфінінспекція в Сумській області,  Фонд державного майна України по Сумській області, Управління Національного банку України в Сумській області, Сумська обласна дирекція „Райффайзенбанк Аваль”, ПАТ КБ „Приватбанк”, Державний ощадний банк України, Сумське машинобудівне науково-виробниче об'єднання, ПАТ Сумихімпром, страхові компанії, комерційні банки, приватні підприємства, тощо.

Проходження студентами практики у вищезгаданих установах дозволяє їм набувати відповідні знання та практичні навички, які є потрібними та суттєвими у майбутній професійній діяльності. Стан наукових баз відповідає державним вимогам для проходження практики та вимогам навчального плану і програм.

 

Забезпечення програмами і базами практик

Найменування бази для проходження практики

Інформація про наявність угод про проходження практик (дата, номер, строк дії)

Головне фінансове управління Сумської обласної державної адміністрації

Договір про проходження практики студентів від 08.04.2010 р., безстроково

Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк»

Угода про співпрацю з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців від 23.06.2009 р., безстроково

Державна податкова служба в Сумській області

Угода про співпрацю з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців від 16.05.2012 р., безстроково

АТ КБ «Приват­банк»

Угода № 11.04/14-8 від 07.04.2014 р., безстроково

АТ «Райффай­зен Банк Аваль»

Договір № 11.04/09-27 від 17.12.2009 р., безстроково

АТ «Сумський завод «Насосенер­гомаш»

Угода № 11.04/07-9 від 02.04.2007 р., безстроково

ТОВ «Сумитепло­енерго»

Договір № 11.04/11-10  від 21.04.2011 р., безстроково

АТ «Сумське НВО»

Договір № 9/1400019 від 27.02.2014 р., безстроково

ПАТ «Сумиобленерго»

Договір № 64 від 19.02.2002 р., безстроково

ТОВ «Global Bilgi»

Договір №11.04/11-23 від 24.10.2011 р., безстроково

 

 

 

Поділитися: