УВАГА!

Сайт не оновлюється у зв'язку зі створенням кафедри

Фінансових технологій і підприємництва

НОВИЙ САЙТ

Посада:
доцент кафедри фінансів і підприємництва 
заступник директора ННІ БіЕМ з наукової роботи  
Науковий ступiнь:  доктор економічних наук (08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит), 2020 р.
Вчене звання:
Телефон:
+38(0542)33-53-83
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Cоц.мережі:
Бібліометричні
профілі:
     
Кабінет: M-201

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

 • 2004 – 2010 р. навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю "Фінанси і кредит";
 • 2010 – 2013 р. навчання в аспірантурі у Сумському державному університеті за спеціальністю "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища";
 • 01.02.2014 р. – 31.08.2015 р. - асистент кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету;
 • 01.09.2015 р. – 31.01.2021 - старший викладач кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету;
 • 01.10.2018 p. – 19.06.2020 р. - докторант кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету;
 • 01.02.2021 - до теперішнього часу - доцент кафедри фінансів і підприємництва Сумського державного університету;

Основні дисципліни:

 • Фінансовий ризик-менеджмент;
 • Бізнес-право та фінансова санація;
 • Бізнес-право та інтелектуальна власність;
 • Методи наукових досліджень.

Наукові інтереси:

 • розробка теоретичних та методичних засад формування фінансового механізму управління ефективністю регіонального розвитку;
 • екологоорієнтований розвиток регіону;
 • розробка механізмів детінізації економіки;
 • управління податковими розривами в економіці.

Тема дисертаційного дослідження:

 1. Карпенко І.В. Фінансове забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону [Текст]: дисертація на здобуття наукового ступеня канд. економ. наук / І.В. Карпенко; Наук. кер. В.Г. Боронос. - Суми: СумДУ, 2014. - 259 с.
 2. Карпенко І.В. Фінансове забезпечення екологоорієнтованого розвитку регіону [Текст]: автореферат... канд. економ. наук, спец.: 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / І.В. Карпенко. - Суми: СумДУ, 2014. - 20 с.
 3. Тютюник, І.В. Детінізація національної економіки на основі управління податковими розривами [Текст]: дисертація ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит / І.В. Тютюник; наук. консультант С.В. Лєонов. - Суми: СумДУ, 2020. - 471 с.
 4. Тютюник І.В. Детінізація національної економіки на основі управління податковими розривами [Текст]: автореферат ... д-ра екон. наук, спец.: 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / І.В. Тютюник. - Суми: СумДУ, 2020. - 38 с.

Публікації

Опубліковано понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких: 1 одноосібна монографія; 10 підрозділів в колективних монографіях; 50 наукових статей (у т. ч. 7 публікацій у виданнях, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science); 51 тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях (у т. ч. 2 публікації у виданнях, що індексуються БД Scopus та/або Web of Science); 6 методичних розробок, 11 свідоцтв на реєстрацію авторського права на твір.

Наукові праці:

Монографії:

Статті в наукових журналах, що обліковуються наукометричною базою Scopus та Web of Science:

Статті у фахових виданнях України

Тези доповідей:

Навчально-методичні праці:

 1. Методичні вказівки до проведення практичних занять на тему "Кредитування" з дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] : для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, Н. А. Антонюк, Д. В. Леус, І. В. Карпенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 44 с.
 2. Методичні вказівки до виконання індивідуального домашнього завдання з дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст]: для студ. спец. 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спец. усіх форм навчання та слухачів ЦПО / В. Г. Боронос, І. Й. Плікус, І. В. Карпенко. – Суми : СумДУ, 2012. – 27 с.
 3. Методичні вказівки до практичних занять і самостійного вивчення дисципліни "Тренінг" для студентів спеціальності 6.030508  "Фінанси і кредит " усіх форм навчання та слухачів ЦПО / І. М. Кобушко, І. В. Тютюник, М. Є. Колесник. - Суми: СумДУ, 2017. - 27 с.
 4. Методичні вказівки до проведення  практичних занять з дисципліни "Корпоративні фінанси" для студентів спеціальності 7.050104 "Фінанси" та інших економічних спеціальностей усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Боронос В. Г. Тютюник І. В., Леус Д. В. - Суми: СумДУ, 2017.
 5. Finance, money and credit: Methodological instructions for practical training for students of all economic specialties / I. V. Tiutiunyk, Y. G. Gumenna,  S. V. Pokhylko. - Sumy: SSU, 2018. –  58 p.
 6. Конспект лекцій з дисципліни "Фінансовий облік" / Абрамчук М. Ю., Гуменна Ю. Г., І. В. Тютюник, Рубанов П. М. - Суми: Сумський державний університет, 2018.

Охоронні документи на об'єкти права інтелектуальної власності:

Керівництво аспірантами:

Сідельник Н. Ю. "Методичні засади розвитку страхового ринку в Україні".

Дашкін В. Ш. "Економічна ефективність впровадження відновлювальних джерел енергії в Україні".

Цитування:

       

Досягнення:

 

Організаційна робота:

 • Заступник директора ННІ БіЕМ з наукової роботи (2020 - по теперішній час);
 • Заступник завідувача кафедри з наукової роботи (2021 - по теперішній час);
 • Голова ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності ННІ ФЕМ імені О. Ф. Балацького (2019-2021 рр.);
 • Заступник завідувача кафедри з методичної роботи (2017-2021 рр.);
 • Керівник групи організації міжнародного академічного співробітництва Сумського державного університету (2014-2016 рр.);
 • Член ради із забезпечення якості вищої освіти і освітньої діяльності Сумського державного університету (2014-2016 рр.);
 • Член організаційного комітету Міжнародної науково-практичної конференції імені професора Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (м. Суми, 2013 р.);
 • Член редакційної колегії наукового журналу “Business ethics and leadership”;
 • Рецензент наукового журналу International Journal of Global Environmental Issues (Scopus).

Робота зі студентами:

Керівництво наукової роботою студентів, підготовка тез доповідей наукових практичних конференцій. Керівництво підготовкою студентів до Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт:
 • 2020 р. – Білоус Юля, Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт з напрямку «Управління фінансово-економічною безпекою» 3 місце

Участь у науковій роботі:

 1. Керівник науково-дослідної теми "Формування інструментарію детінізації економіки України на основі каузального моделювання траєкторій взаємодії фінансових посередників" (№ №0120U100473, термін виконання 01.01.2020 р. – 31.12.2022 р.)
 2. Виконавець науково-дослідної теми "Квадроцентрична рекурсивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності" (№ д/р 0120U104798, 2020.02/0238, фінансування - Національний Фонд Досліджень України, 2020-2021 рр.)
 3. Відповідальний виконавець науково-дослідної теми "Економетричне моделювання механізму запобігання тіньовим схемам виведення капіталу через податкові та інвестиційні канали в Україні" (№ 0117U003930, термін виконання 01.10.2017 р. – 30.09.2020 р.);
 4. Виконавець робіт з розробки науково-технічної продукці за договором №253/34-18 "Дослідження якості надання послуг для населення міста Суми"   (14.05.2018 р. - 04.01.2019 р.)
 5. Виконавець робіт з розробки науково-технічної продукці за договором №255/34-18 "Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців міста Суми"   (14.05.2018 р. - 04.01.2019 р.)
 6. Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Оцінка регіонального фінансового потенціалу стійкого розвитку економіки території» (номер державної реєстрації 0110U007825, термін виконання 01.011.2010 р. – 31.12.2012 р.);
 7. Відповідальний виконавець держбюджетної теми «Фінансове забезпечення регіонального розвитку в умовах ефективного природокористування»  (номер державної реєстрації 0115U002552, термін виконання 01.02.2015р. – 28.02.2018 р.);
 8. Участь у держбюджетних темах (виконавець):
 • «Механізми вартісно-орієнтованого управління підприємством» (номер державної реєстрації 0113U008383);
 • «Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємства» (номер державної реєстрації 0110U006868);
 • «Інвестиційно-фінансові механізми еколого-орієнтованого розвитку» (номер державної реєстрації 0114U001000).

Підвищення кваліфікації, стажування, гранти, міжнародна активність:

Підвищення кваліфікації у формі стажування в Техніко-Гуманітарній Академії в м. Бєльско-Бяла, Польша на тему "Фінансові аспекти економічного розвитку у контексті інтеграції до Європейського простору", 14-20 січня 2018 р. (Сертифікат).

Поділитися: