Значну увагу колектив кафедри приділяє науковій роботі зі студентами. Студенти залучаються до роботи над розробкою наукових напрямків кафедри, беруть участь у виконанні планових НДР при проведенні експериментальних та обчислювальних робіт, в теоретичних дослідженнях. Підтримується діяльності наукового студентського гуртка „Фінансовий аналітик”, діяльність якого регламентується відповідним Положенням, затвердженим проректором з наукової роботи СумДУ у 2010 р.).

З 2012 р. створюються персональні сторінки студентів, які приймають активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, самостійно та разом з викладачами кафедри готують наукові статті, огляди наукової літератури, магістерські і дипломні роботи. У співавторстві викладачів зі студентами протягом 2015 року опубліковано 10 наукових статей. Студентами у співавторстві з викладачами та самостійно протягом 2015 року опубліковано 117 тез, протягом 2012 року ‑ 126 тез доповідей на наукових конференціях.

Якість наукової роботи зі студентами можна оцінити за результатами щорічного Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (результати конкурсу) де студенти кафедри стабільно займають призові місця.

Поділитися: