Стажування у Міланському технічному університеті, 2015р.

У рамках державної програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо стажування у провідних навчальних закладах за кордоном доцент кафедри фінансів і кредиту Ілляшенко Костянтин Вікторович та старший викладач кафедри фінансів і кредиту Котенко Наталія Вікторівна з 16 лютого 2015 р. по 03 березня 2015 року пройшли стажування у Міланському технічному університеті, м. Мілан, Італія.

Мета стажування

Проведення аналітичних досліджень з використанням сучасної інформаційної та методологічної бази Міланського технічного університету у сфері ефективного забезпечення просторового планування та розміщення екологічних послуг на рівні міських та приміських територій.

Навчально-методична робота

 1. Провели роботу з методичною літературою (навчальні посібники, методичні вказівки та ін.). Підготувала конспект лекції на тему “Європейський досвід управління місцевими фінансами в умовах сталого розвитку” з дисципліни “Місцеві фінанси”. Підготувала англійською мовою конспект лекцій “Бюджетна децентралізація” та “Оцінка фінансової стійуості міських бюджетів” з дисципліни “Бюджетний менеджмент”.
 2. Відвідали лекційні та семінарські заняття провідних професорів факультету.
 3. Ознайомилися з методикою організації проведення досліджень аспірантами у частині вибору теми дисертації та наукових керівників.
 4. Отримали консультації з професорсько-викладацьким складом щодо методології викладання навчальних дисциплін.

Наукова робота

 1. Приймали участь у науково-технічних семінарах, що проводились в університеті. Зокрема зробила доповідь на тему “Методологія оцінки публічних екологічних послуг: фінансові аспекти” в рамках міжкафедрального семінару “Оцінка екосистемних послуг: порівняння підходів та методів”.
 2. Провели роботу у науково-дослідній лабораторії факультету, провела аналіз даних та картографування.
 3. Зробила технічний візит до “Парку рисових полів” у Мілані як першого кроку дослідницького шляху розуміння значення сільськогосподарської зони міських та приміських територій з позиції економічної цінності екологічних послуг, що здатна забезпечити така територія.
 4. Провели аналіз результатів міждисциплінарних досліджень проблем сталого природокористування та практики їх застосування Європейським Союзом, Національним урядом, регіональними та місцевими органами влади, неприбутковими організаціями, корпораціями, приватними компаніями.
 5. Ознайомилися з науковою літературою університету та світових баз даних.
 6. Проводила пошук партнерів для подальших спільних досліджень.

Результати візиту

  1. Проведено обґрунтування напрямів застосування багатодисциплінарного підходу до вирішення проблеми забезпечення екологічних послуг на рівні міських та приміських територій України.
  2. Здійснено імітування просторового розміщення екосистемних послуг, моделювання та оцінка їх впливу на баланси фінансових ресурсів територій.
  3. Підготовлені тези доповідей для участі у Міжнародній конференції.
  4. Зібрані матеріли для підготовки до написання конспектів лекцій з дисципліни «Місцеві фінанси», “Бюджетний менеджмент” (англ.мовою).
  5. За результатами стажування підготовлені матеріали для написання статті, яку планується подати до публікації у науковому виданні, рецензованому науко-метричною базою SCOPUS.
  6. Заплановано подання грантової заявки на на участь у міжнародному форумі “Гори як вартові змін” (Belmont Forum).
  7. Заплановано проведення сумісних досліджень з науковцями Італії, візит професорів Міланського технічного університету до Сумського державного університету заплановано, проте конкретні терміни не визначено.

Поділитися: