Викладачами кафедри фінансів і кредиту Сумського державного університету встановлені тісні наукові зв'язки з науковцями різних вищих навчальних закладів та інститутів: Політехнічний університет Мілану (м. Мілан, Італія), Австралійський національний університет (м. Канберра,  Австралія), університет Вайкато (м. Гамільтон, Нова Зеландія), Грацький університет імені Карла і Франца (м.Грац, Австрія), Університет Кобленц-Ландау (м. Кобленц, Німеччина), Вища школа страхування і фінансів (м. Софія, Болгарія). У 2012 році кафедрою укладено угоду про співробітництво та наукові зв’язки з Політехнічним університетом Мілану.

Студенти та аспіранти кафедри фінансів і кредиту протягом 2011-2013р. проходили стажування та короткострокове навчання у Грацькому університеті імені Карла і Франца (Австрія), Вищій школі страхування і фінансів (м.Софія, Болгарія), Університеті Кобленц-Ландау (Німеччина), Техніко-гуманістичній академії, м. Бєльско-Бяла (Польща).

Випускники кафедри продовжують навчання за магістерськими програмами в Центрі економічних досліджень та післядипломної освіти CERGE-EI при Карловому Університеті (Прага, Чехія).

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється також шляхом стажувань за кордоном:

 • доцент Мельник О.І стажувалась 6 місяців у 2008-2009 н.р. і 3 місяці у 2012-2013н.р. в університеті Вайкато (м. Гамільтон, Нова Зеландія);
 • аспірант кафедри Білопільська О.О. стажувалась 3 місяці у 2012 н.р. в Інститутуті системних досліджень інновацій та екологічної збалансованості Грацького університету ім. Карла і Франца (м. Грац, Австрія);
 • доцент Ілляшенко К.В. стажувався 1 місяць у 2013 н.р. у Вищій школі страхування і фінансів (м. Софія, Болгарія);

Окрім зазначеного вище, доцентом кафедри Ілляшенком К.В. та старшим викладачем Котенко Н.В. на конкурсній основі одержано грант Міністерства освіти і науки України на проходження стажування на базі Політехнічного університету Мілану терміном 3 місяці у 2013-2014 роках.

В рамках програми Erasmus Mundus у грудні 2015 р. підвищення кваліфікації в Університеті Бабеш-Беляй (Румунія) пройшов заступник завідувача кафедри д.е.н., Кобушко Ігор Миколайович.

Викладачі приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях і публікують результати своїх наукових досліджень у міжнародних журналах.

На кафедрі виконувались науково-дослідницькі гранти, замовниками яких були: фонд «Євразія» (США), NATO (Бельгія, Греція), ICLEI – Міжнародна рада місцевих екологічних ініціатив (Фрайбург, Німеччина).

Викладачі приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях і публікують результати своїх наукових досліджень у міжнародних журналах у США, Німеччині, Франції, Японії, Данії, Греції.

 


 

У рамках державної програми Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо стажування у провідних навчальних закладах за кордоном Котенко Наталія Вікторівна, старший викладач кафедри фінансів і кредиту, з 16 лютого 2015 р. по 03 березня 2015 року проходила стажування у Міланському технічному університеті, м. Мілан, Італія

Мета стажування

Проведення аналітичних досліджень з використанням сучасної інформаційної та методологічної бази Міланського технічного університету у сфері ефективного забезпечення просторового планування та розміщення екологічних послуг на рівні міських та приміських територій.

Навчально-методична робота

 1. Провела роботу з методичною літературою (навчальні посібники, методичні вказівки та ін.). Підготувала конспект лекції на тему “Європейський досвід управління місцевими фінансами в умовах сталого розвитку” з дисципліни “Місцеві фінанси”. Підготувала англійською мовою конспект лекцій “Бюджетна децентралізація” та “Оцінка фінансової стійуості міських бюджетів” з дисципліни “Бюджетний менеджмент”.
 2. Відвідала лекційні та семінарські заняття провідних професорів факультету.
 3. Ознайомилася з методикою організації проведення досліджень аспірантами у частині вибору теми дисертації та наукових керівників.
 4. Отримала консультації з професорсько-викладацьким складом щодо методології викладання навчальних дисциплін.

Наукова робота

 1. Приймала участь у науково-технічних семінарах, що проводились в університеті. Зокрема зробила доповідь на тему “Методологія оцінки публічних екологічних послуг: фінансові аспекти” в рамках міжкафедрального семінару “Оцінка екосистемних послуг: порівняння підходів та методів”.
 2. Провела роботу у науково-дослідній лабораторії факультету, провела аналіз даних та картографування.
 3. Зробила технічний візит до “Парку рисових полів” у Мілані як першого кроку дослідницького шляху розуміння значення сільськогосподарської зони міських та приміських територій з позиції економічної цінності екологічних послуг, що здатна забезпечити така територія.
 4. Провела аналіз результатів міждисциплінарних досліджень проблем сталого природокористування та практики їх застосування Європейським Союзом, Національним урядом, регіональними та місцевими органами влади, неприбутковими організаціями, корпораціями, приватними компаніями.
 5. Ознайомилася з науковою літературою університету та світових баз даних.
 6. Проводила пошук партнерів для подальших спільних досліджень.

Результати візиту

 1. Проведено обґрунтування напрямів застосування багатодисциплінарного підходу до вирішення проблеми забезпечення екологічних послуг на рівні міських та приміських територій України.
 2. Здійснено імітування просторового розміщення екосистемних послуг, моделювання та оцінка їх впливу на баланси фінансових ресурсів територій.
 3. Підготовлені тези доповідей для участі у Міжнародній конференції.
 4. Зібрані матеріли для підготовки до написання конспектів лекцій з дисципліни «Місцеві фінанси», “Бюджетний менеджмент” (англ.мовою).
 5. За результатами стажування підготовлені матеріали для написання статті, яку планується подати до публікації у науковому виданні, рецензованому науко-метричною базою SCOPUS.
 6. Заплановано подання грантової заявки на на участь у міжнародному форумі “Гори як вартові змін” (Belmont Forum).
 7. Заплановано проведення сумісних досліджень з науковцями Італії, візит професорів Міланського технічного університету до Сумського державного університету заплановано, проте конкретні терміни не визначено.

 
 

 

Поділитися: