Кафедра фінансів і підприємництва веде підготовку фахвців на бакалаврському рівні за спеціальностями «Фінанси, банківська справа і страхування» (освітня програма "Фінанси та облік в підприємництві") та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Електроний бізнес, фінанси та комунікації").

На магістерському рівні на кафедрі ведеться підготовка за за спеціальностями «Фінанси, банківська справа та страхування» (освітня програма "Фінанси і аудит підприємництва") та "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (освітня програма "Інвестиції, підприємництво і стартапи").

На освітньо-науковому рівні (підготовка докторів філософії) на кафедрі ведеться підготовка за спеціальністю "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (Освітньо-наукова програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»).

Студенти отримують сучасні знання з управління фінансами держави та підприємств, бухгалтерського обліку, аудиту, фінансового контролінгу, банківської, інвестиційної та страхової діяльності, управління грошовими потоками та фінансового менеджменту.

На відміну від інших спеціальностей студенти мають можливість паралельно отримати диплом Oxford Brookes (Великобританія) за акредитованою програмою Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА) «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу».

Освітня концепція здійснюється в рамках загальної стратегії університету щодо вдосконалення підготовки фахівців, наближення якості навчального процесу з навчальних дисциплін фінансового спрямування до світових стандартів відповідно до вимог Болонської конвенції і методології фінансового менеджменту країн із розвиненою економікою.

Специфіка навчання на кафедрі фінансів і кредиту дозволяє сформувати у студентів широкий світогляд на фінансово-економічні проблеми. Високий рівень якості навчального процесу досягається за рахунок впровадження новітніх навчальних технологій. Основний наголос робиться на підготовці фінансистів-аналітиків, які отримують сучасні знання та практичні навички, необхідні для роботи в умовах високої конкуренції на ринку праці.

Бакалаврська та магістерська програми зі спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Сумського державного університету отримали статус навчальних програм акредитованих на заліки іспитів Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів - АССА. Цей статус був наданий після проведення відповідної процедури акредитації програм вищих навчальних закладів у АССА. Практика акредитації університетських програм на заліки кваліфікації АССА у багатьох країнах світу  є досить поширеною та дуже затребуваною серед студентів. Сумський державний університет є одним із перших вищих навчальних закладів України, який досяг такого значного успіху на цьому шляху.

Акредитація АССА із заліків нової бакалаврської програми з обраною опцією навчання з дисципліни «Управління ефективністю»  дає право отримувати заліки на чотири іспити АССА, а саме: F1 – Роль бухгалтера у бізнес-середовищі, F2 – Управлінський облік, F3 – Фінансовий облік, F5 – Підготовка звітності для управління (управління ефективністю), а магістерської програми за спеціалізацією «Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу» додатково дає право отримувати заліки також з іспитів F6  - Оподаткування та   F7 Фінансова звітність. У результаті студенти Сумського державного університету, що навчаються за цими акредитованими АССА програмами вже зараз  мають значні переваги для отримання міжнародної професійної кваліфікації, що визнається в 180 країнах світу.

Підготовка фахівців проводиться за денною, заочною, екстернатною та дистанційною формами навчання на держбюджетній і на комерційній основі.

Інформація щодо розміру плати за навчання (сайт СумДУ)

Інформація щодо вступу на навчання (сайт СумДУ)

Перелік конкурсних предметів, творчих заліків та творчих конкурсів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра конкурсні пропозиції на основі повної загальної середньої освіти у 2018 році

Перший конкурсний предмет для усіх спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та галузей знань – Українська мова і література.

Другий конкурсний предмет - Математика.

Третій конкурсний предмет - Історія України або Іноземна мова або Біологія або Географія або Фізика або Хімія.

 Для майбутніх абітурієнтів надаємо корисні посилання для успішної здачі ЗНО

 1. Українська мова та література - http://zno.osvita.ua/ukrainian/

 2. Математика - http://zno.osvita.ua/mathematics/

 3. Іноземна мова - http://zno.osvita.ua/english/

 Перелік організацій та підприємств де можливе проходження практики та працевлаштування